Lĩnh vực ngành nghề quy định vốn pháp định

0
Có 2,059 lượt xem

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CÓ QUY ĐỊNH MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH

  • Kinh doanh chứng khoán

– Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam

– Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam

– Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam

Tổ chức tín dụng 

Loại hình tổ chức tín dụng

Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm

2008

2010

Ngân hàng    
Ngân hàng thương mại    
Ngân hàng thương mại cổ phần

1.000 tỷ đồng

3.000 tỷ đồng

Ngân hàng liên doanh

1.000 tỷ đồng

3.000 tỷ đồng

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

1.000 tỷ đồng

3.000 tỷ đồng

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

15 triệu USD

15 triệu USD

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng    
Công ty tài chính

300 tỷ đồng

500 tỷ đồng

Công ty cho thuê tài chính

100 tỷ đồng

150 tỷ đồng

  • Kinh doanh lữ hành

– Kinh doanh lữ hành nội địa: 50 triệu đồng Việt Nam

– Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng Việt Nam

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

  • Kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân hàng để nộp vào hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Công ty luật Hưng Nguyên – Công ty luật tại Hà Nội