Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trong nước

0
Có 2,136 lượt xem

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trong nước

1. Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư/ Bản đăng ký dự án đầu tư;

2. Quyết định phê duyệt Chủ trương và địa điểm đầu tư của UBND tỉnh;

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm (Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất); Bản cam kết tài chínhthực hiện dự án của chủ đầu tư.

4. Quyết định đầu tư của Chủ đầu tư (trường hợp là pháp nhân) do chủ tư tự lập và chịu trách nhiệm.

5. Thuyết minh dự án đầu tư (trường hợp dự án ko thuộc diện thẩm tra); dự án thuộc diện thẩm tra phải làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư,

6. Bản sao Giấy phép kinh doanh (trường hợp là pháp nhân);

7. CMT công chứng của người đại diện theo pháp luật;

8. Các giấy tờ khác liên quan đến địa điểm, khu đất (nếu có).

 Tất cả đầu mục tài liệu trên đóng thành quyển, ghi rõ, Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Số lượng hồ sơ 06 bộ, trong đó 03 bộ dấu đỏ.

Công ty luật Hưng Nguyên – Công ty luật tại Hà  Nội