Tờ khai đăng ký sở hữu trí tuệ

0
Có 2,079 lượt xem

Công ty luật Hà Nội giới  thiệu một số mẫu tờ khai đăng ký sở hữu trí tuệ

Tờ khai đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký Chỉ dẫn địa lý

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư tại Hà Nội  – Công ty luật Hưng Nguyên