Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý thế nào?

0
Có 29 lượt xem

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý theo các biện pháp sau:

1. Biện pháp dân sự:

 • Buộc chấm dứt hành vi vi phạm: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm phải chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Buộc xin lỗi, cải chính công khai: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm phải công khai xin lỗi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và cải chính thông tin sai lệch đã xâm phạm quyền của họ.
 • Buộc bồi thường thiệt hại: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.
 • Buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm xâm phạm: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm phải thu hồi và tiêu hủy tất cả các sản phẩm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Biện pháp hành chính:

 • Phạt tiền: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm.
 • Tước quyền sử dụng thương hiệu: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng thương hiệu đã đăng ký trong thời hạn từ 1 đến 3 năm.
 • Tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm có thể bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng.
 • Cabai giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm có thể bị cabai giấy phép kinh doanh.

3. Biện pháp hình sự:

 • Tội xâm phạm quyền tác giả: Cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền tác giả được bảo hộ theo quy định của Bộ luật Hình sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: Cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ theo quy định của Bộ luật Hình sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức độ xử phạt đối với doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể khởi kiện doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm ra tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Doanh nghiệp hay tổ chức cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ.
 • Khi phát hiện doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cần có biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về cách thức xử lý doanh nghiệp hay tổ chức vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Để tìm hiểu thêm về các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ, bạn có thể tham khảo các website sau:

 • https://www.most.gov.vn/
 • https://www.ipvietnam.gov.vn/

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn!