Menu Close

Mẫu văn bản lĩnh vực Hôn nhân và gia đình

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
 TT số: 08.a/2010/TT-BTP  2010 Tờ khai đăng ký kết hôn  Còn

Tờ khai đăng ký kết hôn

Dùng trong trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài

 Còn
 Thủ tục đăng ký kết hôn  Còn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *