Họp Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam phiên thứ XVI

 

Ngày 11 tháng 10 năm 2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã họp phiên thứ XVI.

Thành phần tham dự gồm có:

Luật sư Lê Thúc Anh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Thảo – Phó Chủ tịch thường trực; Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch; các Ủy viên Ban Thường vụ; Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác quốc tế; Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển kinh tế tài chính và các Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn.

Sau một ngày làm việc có trách nhiệm, Ban Thường vụ đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Thảo luận và thông qua Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư năm 2013 và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của Liên đoàn luật sư Việt Nam trên cơ sở Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 theo Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến về Dự thảo Đề án bảo vệ quyền lợi luật sư do Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư trình Ban Thường vụ;

3. Thông qua Báo cáo rà soát việc thực hiện công tác trọng tâm năm 2012 của Liên đoàn luật sư Việt Nam và việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Liên đoàn luật sư Việt Nam vào ngày 24/5/2012 do Tổng Thư ký trình Ban Thường vụ tại phiên họp;

4. Ban Thường vụ đã cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức học tập bắt buộc cho luật sư; việc hướng dẫn tập sự hành nghề và một số vấn đề liên quan đến tổ chức của Liên đoàn.

Phiên họp lần thứ XVI Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết của phiên họp lần thứ XVI Ban Thường vụ sẽ được triển khai thực hiện, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2012.