Luật sư tư vấn về In hóa đơn song ngữ

Luật sư  tư vấn luật – Văn phòng luật sư Hà Nội tư vấn về In hóa đơn song ngữ
Khách hàng hỏi: Một số đối tác nước ngoài yêu cầu công ty tôi phải cung cấp hóa đơn có ghi tiếng nước ngoài. Vậy chúng tôi có thể tự in hóa đơn song ngữ không? 

 Luật sư trả lời: Mẫu hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có các chỉ tiêu: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế… Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Công ty ông có thể tự in hóa đơn song ngữ theo quy định trên. (Điểm 2.1b mục V phần B Thông tư 120 ngày 30-12-2002)

Công ty luật Hưng Nguyên