Thay đổi đăng ký kinh doanh

TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 Thay đổi đăng ký kinh doanh là thay đổi các thông tin, nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một thủ tục hành chính được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành. Để thuận lợi và nhanh chóng, hiệu quả, thông thường các doanh nghiệp thường nhờ các Công ty Luật, Luật sư tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký kinh doanh.  Có thể kể ra một số thủ tục cơ bản về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh như sau:

–         Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

–         Thay đổi tên Công ty, địa chỉ giao dịch, bổ sung, thay đổi số điện thoại, website, Email…

–         Thay đổi danh sách cổ đông, thành viên công ty do nhận thêm hoặc rút cổ đông/thành viên;

–         Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

–         Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

Công ty Luật Hưng Nguyên

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh

Tổng đài tư vấn: 0987756263