Xử phạt hành chính trong bộ luật tố tụng dân sư

0
Có 3,516 lượt xem

Hướng dẫn trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng dân sự

Đề nghị Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng dân sự (số tiền phạt tối đa và tối thiểu là bao nhiêu: quyết định xử phạt thì cơ quan nào thi hành…) để các địa phương có cơ sở, căn cứ thực hiện.

Luật sư tư vấn trả lời

Bộ luật Tố tụng dân sự không quy định về trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…, nội dung này được quy định tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2008. Chính phủ đang xây dựng và trong thời gian tới sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính để điều chỉnh một cách toàn diện việc xử lý vi phạm hành chính ở mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực tố tụng dân sự.
Theo BCA
Công ty luật hà nội, văn phòng luật sư hưng nguyên