Menu Close

Văn bản pháp luật liên quan tới Hải quan và xuất nhập khẩu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/2013/TT-BTC 08/05/2013 Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan
104/2012/NĐ-CP 05/12/2012 Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
208/2012/TT-BTC 30/11/2012 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
207/2012/TT-BTC 29/11/2012 Hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ
201/2012/TT-BTC 16/11/2012 Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
34/2012/TTLT-BCT-BTNMT 15/11/2012 Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
196/2012/TT-BTC 15/11/2012 Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu
87/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
80/2012/NĐ-CP 08/10/2012 Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
27/2012/TT-BCT 26/09/2012 Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT  ngày 28 tháng 5 năm 2010
47/2012/TT-BNNPTNT 25/09/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường
154/2012/TT-BTC 18/09/2012 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
153/2012/TT-BTC 17/09/2012 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
148/2012/TT-BTC 11/09/2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
04/2012/TT-BNG 06/09/2012 Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc
04/2012/TT-BKHĐT 13/08/2012 Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện  vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm  trong nước đã sản xuất được
30/2012/TT-BGTVT 01/08/2012 Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng
37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
36/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012 Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
119/2012/TT-BTC 20/07/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
117/2012/TT-BTC 19/07/2012 Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
114/2012/TT-BTC 18/07/2012 Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng   dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu
07/2012/TT-BVHTTDL 16/07/2012 Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
111/2012/TT-BTC 04/07/2012 Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
110/2012/TT-BTC 03/07/2012 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
109/2012/TT-BTC 03/07/2012 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với  một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *