Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

0
Có 2,246 lượt xem

Bên cạnh các dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, Công ty Luật Hưng Nguyên còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Điều kiện đầu tư ra nước ngoài
Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư).
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Tiếp nhận thông tin, trao đổi sơ bộ các nội dung công việc cần làm, thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến yêu cầu của nhà đầu tư.
Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.
Tư vấn về lựa chọn hình thức đầu tư ra nước ngoài, thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài.
Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư ra nước ngoài.
Tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: văn bản đề nghị cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài, văn bản giải trình về dự án đầu tư, các văn bản chấp thuận dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp đồng với đối tác trong trường hợp góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư với đối tác khác cùng tham gia đầu tư.
Dịch thuật, công chứng các tài liệu hồ sơ nếu có yêu cầu.
Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài; Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp; Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả của cơ quan cấp phép.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài, xin vui lòng liên hệ với công ty luật Hưng Nguyên.