[vc_gallery interval=”5″ images=”2275,2156,2151,2152,2153,2154″ img_size=”1200×350″ onclick=”” css=”.vc_custom_1542296219052{margin-top: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}”][ultimate_heading main_heading=”CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN” main_heading_color=”#ff0000″ sub_heading_color=”#b26603″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:24px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:22px;” main_heading_margin=”margin-top:-30px;margin-bottom:10px;”]

Đối tác pháp lý, giá trị niềm tin

[/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI” main_heading_color=”#ff0000″ sub_heading_color=”#b26603″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:24px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:22px;” main_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

Đối tác pháp lý, giá trị niềm tin

[/ultimate_heading]
[icon_timeline timeline_style=”jstime” tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_item time_title=”Tranh chấp đất đai” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;” title_font_color=”#b26603″]Chuyên gia giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Mua bán cho thuê” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;” title_font_color=”#b26603″]Chuyên gia tư vấn mua bán, cho thuê bất động sản trong và ngoài nước[/icon_timeline_item][/icon_timeline]
[icon_timeline timeline_style=”jstime” tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_item time_title=”Thủ tục đất đai” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;” title_font_color=”#b26603″]Thủ tục cấp quyền sử dụng đất đai nhà ở, sang tên sổ đỏ[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Tư vấn đầu tư ” title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:18px;” title_font_color=”#b26603″]Tư vấn đầu tư dự án đất đai, văn phòng cho thuê, tòa nhà, khu công nghiệp[/icon_timeline_item][/icon_timeline]
[ultimate_heading main_heading=”LUẬT SƯ TRANH TỤNG” main_heading_color=”#ff0000″ sub_heading_color=”#b26603″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:24px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:22px;” main_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

Đối tác pháp lý, giá trị niềm tin

[/ultimate_heading]

Luật sư tham gia tranh tụng

  • Vụ án hình sự
  • Vụ án dân sự

Luật sư tham gia tranh tụng

  • Vụ án kinh tế, thương mại
  • Vụ án tài chính, ngân hàng

Luật sư tham gia tranh tụng

  • Tranh chấp đất đai, nhà ở
  • Tranh chấp dự án, đầu tư
[ultimate_heading main_heading=”TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN” main_heading_color=”#ff0000″ sub_heading_color=”#b26603″ main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:20px;” main_heading_line_height=”desktop:24px;” sub_heading_style=”font-weight:bold;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:22px;” main_heading_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]

Đối tác pháp lý, giá trị niềm tin

[/ultimate_heading]
[vc_btn title=”TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fdat-dai-nha-o%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”513″]
[vc_btn title=”TƯ VẤN KHỞI KIỆN TẠI TÒA” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fto-tung-tu-phap-toa-an%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”534, 512, 514″]
[vc_btn title=”TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fdat-dai-nha-o%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”3, 516, 517, 519″]
[vc_btn title=”LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fto-tung-tu-phap-toa-an%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”511″]
[vc_btn title=”TƯ VẤN ĐẦU TƯ” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fdat-dai-nha-o%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”353″]
[vc_btn title=”TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fto-tung-tu-phap-toa-an%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”533″]
[vc_btn title=”TƯ VẤN LUẬT GIAO THÔNG” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fdat-dai-nha-o%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”515″]
[vc_btn title=”SỞ HỮU TRÍ TUỆ” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fto-tung-tu-phap-toa-an%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”521″]
[vc_btn title=”HÔN NHÂN – THỪA KẾ” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fdat-dai-nha-o%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”509″]
[vc_btn title=”BÁO CHÍ NÓI VỀ HƯNG NGUYÊN” style=”flat” color=”warning” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fcongtyluathungnguyen.com%2Fcategory%2Fto-tung-tu-phap-toa-an%2F|||”][jps_bete_sc style=”bt-carousel-1″ filter_options=”category” total_posts=”5″ items_per_page=”5″ post_metadata=”no” post_read_popup=”no” text_transform=”normal” show_filter=”no” filter_styles=”2″ hidden_number_post=”yes” social_facebook=”no” social_twitter=”no” social_google_plus=”no” social_pinterest=”no” social_tumblr=”no” social_linkedin=”no” social_email=”no” taxonomies=”553″]