Thủ tục xử lý tình huống trong đấu thầu

0
Có 3,168 lượt xem

Luật sư tư vấn luật đầu tư

– Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ phận 1 cửa.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả).
– Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05%/giá trị một gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) một gói thầu.
– Thành phần hồ sơ:
1. Tuỳ theo từng tình huống trong đấu thầu mà bên mời thầu có thể báo bằng điện thoại, fax đến người có thẩm quyền hoặc gửi văn bản đến Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan.

Công ty luật Hưng Nguyên