Thủ tục giấy tờ dành cho đất đai thừa kế

0
Có 36 lượt xem

Thủ tục giấy tờ dành cho đất đai thừa kế

Lưu ý:

 • Thủ tục có thể thay đổi tùy theo địa phương, do vậy bạn nên liên hệ với phòng công chứng hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương nơi diễn ra việc thừa kế để được hướng dẫn cụ thể.
 • Chi phí có thể thay đổi tùy theo diện tích và giá trị của thửa đất.

Dưới đây là các bước cơ bản trong thủ tục giấy tờ dành cho đất đai thừa kế:

1. Khai nhận di sản thừa kế:

 • Hồ sơ:
  • Giấy khai sinh của người thừa kế.
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người thừa kế.
  • Giấy chứng tử của người để lại di sản.
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế (nếu có).
  • Di chúc (nếu có).
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (nếu có).
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản (Sổ đỏ, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy đăng ký xe, v.v.).
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng công chứng hoặc UBND xã/phường nơi cư trú của người để lại di sản.

2. Công chứng văn bản thừa kế:

 • Sau khi khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế cần mang theo hồ sơ đã được khai nhận đến phòng công chứng để công chứng văn bản thừa kế.
 • Văn bản thừa kế là văn bản ghi nhận việc phân chia di sản giữa các người thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc di chúc.

3. Đăng ký biến động đất đai:

 • Sau khi có văn bản thừa kế được công chứng, người thừa kế cần mang theo hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai để đăng ký biến động đất đai.
 • Hồ sơ:
  • Văn bản thừa kế được công chứng.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người thừa kế.
  • Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai.
 • Phí đăng ký: Theo quy định của pháp luật.

4. Cập nhật thông tin trên Sổ đỏ:

 • Sau khi đăng ký biến động đất đai, người thừa kế cần mang theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà đất để cập nhật thông tin trên Sổ đỏ.
 • Hồ sơ:
  • Văn bản thừa kế được công chứng.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người thừa kế.

Tổng thời gian hoàn thành thủ tục:

 • Thông thường, tổng thời gian hoàn thành thủ tục giấy tờ dành cho đất đai thừa kế từ 15 đến 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Nếu có tranh chấp về việc thừa kế, bạn cần giải quyết tranh chấp trước khi thực hiện các thủ tục trên.
 • Nếu người thừa kế là người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi civil, cần có người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thay cho họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật sau:

 • Luật thừa kế 2015.
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Dưới đây là một số nguồn hỗ trợ bạn có thể tham khảo:

 • Phòng công chứng.
 • UBND xã/phường nơi cư trú của người để lại di sản.
 • Cơ quan đăng ký đất đai.
 • Cơ quan quản lý nhà đất.
 • Văn phòng luật sư.

Chúc bạn sớm hoàn thành thủ tục giấy tờ dành cho đất đai thừa kế!