Thời hạn giải quyết vụ án hình sự tại Việt Nam

0
Có 31 lượt xem
Close-up Of A Person's Hand Stamping With Approved Stamp On Text Approved Document At Desk, Contract Form Paper

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời hạn giải quyết vụ án hình sự được quy định như sau:

1. Thời hạn điều tra vụ án:

 • Tối đa không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng.
 • Tối đa không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng.
 • Tối đa không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Gia hạn thời hạn điều tra:

 • Có thể gia hạn 01 lần, không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng.
 • Có thể gia hạn 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng.
 • Có thể gia hạn 03 lần, mỗi lần không quá 04 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Trường hợp đặc biệt:

 • Đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, thời hạn điều tra có thể được kéo dài thêm 04 tháng.
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nếu không có căn cứ để hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra.

4. Thời hạn mở phiên tòa:

 • Thông thường không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra.
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn mở phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra.

Lưu ý:

 • Thời hạn trên có thể thay đổi tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của vụ án và các yếu tố khác.
 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có thể quyết định rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn giải quyết vụ án trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.
 • Nếu quá thời hạn quy định mà chưa giải quyết xong vụ án, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân phải giải trình lý do cho cơ quan cấp trên và thông báo cho bị can, bị cáo biết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thời hạn giải quyết vụ án hình sự tại:

 • Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
 • Website của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: https://vksndtc.gov.vn/

Chúc bạn tìm được thông tin hữu ích!