Thay đổi đăng ký kinh doanh

TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 Thay đổi đăng ký kinh doanh là thay đổi các thông tin, nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một thủ tục hành chính được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành. Để thuận lợi và nhanh chóng, hiệu quả, thông thường các doanh nghiệp thường nhờ các Công ty Luật, Luật sư tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký kinh doanh.  Có thể kể ra một số thủ tục cơ bản về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh như sau:

–         Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

–         Thay đổi tên Công ty, địa chỉ giao dịch, bổ sung, thay đổi số điện thoại, website, Email…

–         Thay đổi danh sách cổ đông, thành viên công ty do nhận thêm hoặc rút cổ đông/thành viên;

–         Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

–         Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

Công ty Luật Hưng Nguyên

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh

Tổng đài tư vấn: 0987756263

 

Kết quả CCHC thể hiện năng lực lãnh đạo cơ quan hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 07/CT -TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Chỉ thị nêu rõ, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch CCHC hằng năm. Đồng thời, xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định của Bộ Nội vụ.

Theo đó, kết quả CCHC hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để đổi mới cơ bản quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, đảm bảo tính khả thi, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng bổ sung các quy định về đánh giá tác động đối với văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND và văn bản pháp luật khác có cơ chế, chính sách của các cơ quan này.

Đồng thời, thiết lập hệ thống cơ chế kiểm soát chất lượng đánh giá tác động đối với VBQPPL và các văn bản luật khác có cơ chế, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND ban hành, liên tịch ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính nhằm khắc phục những hạn chế trong việc ban hành và thi hành các quyết định hành chính hiện nay; xây dựng, trình Chính phủ Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, DN, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.

Công ty Luật Hưng Nguyên – theo Lan Phương 

Thành lập Cục Điều tra thuộc Bộ Tài chính?

Sau hơn 10 năm kể từ khi được ban hành, Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và công dân.

 Tuy nhiên, tình hình tội phạm, trong đó có các tội phạm về kinh tế, tài chính như buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế… vẫn còn xảy ra nhiều với tính chất ngày càng phức tạp và quy mô ngày càng tăng.

Trong khi đó, thẩm quyền hiện hành của các cơ quan chức năng như cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán… đã phần nào ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, tài chính.

Có dấu hiệu vi phạm hình sự, chỉ bị xử lý… hành chính

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) Đặng Công Khôi cho biết: Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan quản lý thuế không có thẩm quyền điều tra.

Vì vậy, cơ quan quản lý thuế chỉ tham gia với vai trò cơ quan phối hợp trong điều tra thuế nên hiệu quả công tác quản lý thuế bị hạn chế. Những hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế phải chuyển cơ quan điều tra nhưng tỷ lệ kết luận và xử lý các tội phạm về thuế là rất ít, hầu như là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, do đó lại chuyển hồ sơ quay về cho cơ quan thuế xử lý… vi phạm hành chính về thuế.

Ngoài ra, trong những năm qua có một số doanh nghiệp thành lập chỉ đi vào hoạt động một thời gian ngắn rồi bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế về việc ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Khi bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh có doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế và đem theo hóa đơn. Các biện pháp xử lý của cơ quan thuế chỉ là ra thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và thông báo hóa đơn của doanh nghiệp không còn giá trị sử dụng.

Tương tự, quy định về thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – UBCKNN) trong công tác thanh tra, giám sát hiện nay còn hạn chế.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng bày tỏ, UBCKNN chưa có thẩm quyền thu thập thông tin về tài khoản và giao dịch ngân hàng của nhà đầu tư, tổ chức phát hành, kinh doanh chứng khoán; chưa có thẩm quyền điều tra nên gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh, xử lý các vụ việc giao dịch nội gián và thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua.

Giao quyền điều tra cho cơ quan Thuế, cơ quan quản lý TTCK?

Về nguyên nhân chưa ngăn chặn, phát hiện xử lý một cách hiệu quả đối với hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, ông Đặng Công Khôi lý giải: Cơ quan thuế chưa được giao quyền điều tra các hành vi tội phạm về thuế nên phần lớn các vụ vi phạm đều phải chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, khởi tố vụ án.

 Cơ quan công an, do hạn chế về lực lượng, không thông thạo về chuyên môn nghiệp vụ, không trực tiếp quản lý thông tin về thuế khiến quá trình điều tra thường bị chậm trễ dẫn đến truy thu tiền thuế trốn, tiền thuế chiếm đoạt không kịp thời, tác dụng răn đe ngăn chặn các vi phạm về thuế bị hạn chế.

 “Việc bổ sung thẩm quyền điều tra của cơ quan thuế là cần thiết nhằm phát hiện và xử lý truy thu kịp thời tiền thuế trốn, tiền thuế bị chiếm đoạt vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, sự cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế” – ông Khôi nhấn mạnh.

Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, thậm chí một số nước còn tổ chức lực lượng cảnh sát thuế, tòa án thuế để xử lý các vụ vi phạm về thuế.

Xuất phát từ hoạt động đặc thù của cơ quan hải quan là cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ông Khôi còn kiến nghị mở rộng và quy định cụ thể thẩm quyền khởi tố, điều tra của cơ quan Hải quan.

Ông Khôi phân tích, ngoài thẩm quyền điều tra đối với tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, cần sửa đổi BLTTHS theo hướng bổ sung, mở rộng phạm vi được điều tra đối với 14 tội phạm xảy ra trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Ông Vũ Bằng thì đề xuất bổ sung thẩm quyền điều tra cho cơ quan quản lý TTCK trong BLTTHS giống như cơ quan hải quan tại các Điều 100, 104, 109 và 111 BLTTHS nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK.

 Đồng tình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nêu quan điểm: “Ngành Tài chính nên đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nhà nước cho phép được thành lập cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, tương tự như trong Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển để phản ứng kịp thời đối với những hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực tài chính”.

Cơ quan này có thể là Cục Điều tra tài chính thuộc Bộ Tài chính và như vậy, theo ông Thịnh, cần bổ sung Điều 22A trong Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự về quyền hạn điều tra của cơ quan tài chính.

Thục Quyên – Theo phapluatvn.vn