Dịch vụ luật tại Hà Nội tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng

Bộ, ngành chủ quản Ngân hàng Nhà nước

Địa chỉ : 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số điện thoại : (84-43) 934.3327

Trang web : http://www.sbv.gov.vn

Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN);

– Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

Trình tự, thủ tục Cơ quan cấp phép: Ngân hang Nhà nước ( Vụ quản lý ngoại hối)

Thời hạn xử lý hồ sơ: 30 ngày

Điều kiện khác:

1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

– Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

– Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

– Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

– Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

3. Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Lệ phí
Thời hạn hiệu lực
Văn bản pháp luật Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Thông tư 16/2012/TT-NHNN

Thủ tục kinh doanh vàng miếng, giấy phép kinh doanh, công ty luật, luật sư tư vấn, tư vấn luật, luật doanh nghiệp,