Văn phòng luật sư Hà Nội tư vấn thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Bộ, ngành chủ quản Bộ Y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 62732273

Trang web: www.moh.gov.vn

Thành phần hồ sơ – Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

– Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định; trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

– 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm thêm:

– Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc;

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp hộ chiếu và xuất trình hộ chiếu bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp.

Trình tự, thủ tục Cơ quan cấp phép: Sở Y tế

Đối với cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài, nộp hồ sơ tại Bộ Y tế

Thời hạn xử lý hồ sơ: 30 ngày

Lệ phí
Thời hạn hiệu lực 5 năm
Văn bản pháp luật Luật Dược

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP

Thông tư số 43/2010/TT-BYT

Công ty luật Hà Nội, dịch vụ tư vấn luật, luật sư tư vấn, luật dược, thủ tục cấp giấy phép, thủ tục cấp chứng chỉ