Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
1. Trình tự thực hiện
a) Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thuê, thuê lại, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện, thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nơi nộp hồ sơ.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
c) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:
– Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
– Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
– Chuyển kết quả giải quyết về “Bộ phận một cửa” để trao Giấy chứng nhận cho người đăng ký hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
2. Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng.
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
4. Thời hạn giải quyết
– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc  đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
– Đối với các xã miền núi thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
– Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
– Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
– Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã.
 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
– Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
– Giấy chứng nhận.
 8. Lệ phí
Lệ phí địa chính:Mức thu quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
–  Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
– Một bên hoặc các bên đề nghị theo thoả thuận trong hợp đồng góp vốn;
– Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;
– Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;
– Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện;
– Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.
– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
– Luật Đất đai năm 2013.

Tác giả bài viết: So TN&MT

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai

Luật sư nhà đất

Dịch vụ luật sư nhà đất uy tín, hiệu quả.

luat su nha dat
Luật sư nhà đất của Công ty luật Hưng Nguyên là đội ngũ luật sư uy tín, kinh nghiệm,có chuyên môn cao trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp nhà đất tại Ủy ban nhân dân và Tòa án nhân dân. Luật đất đai Việt Nam hiện hành có rất nhiều văn bản hướng dẫn, nếu không nắm bắt được một cách cụ thể và kỹ càng có thể dẫn tới nhiều sai sót và bất lợi trong các giao dịch, tranh chấp liên quan đến nhà Nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý về nhà đất. Luật sư chuyên về lĩnh vực nhà đất (luật sư nhà đất) đã ra đời.
Dịch vụ luật sư nhà đất của Công ty luật Hưng Nguyên có chức năng thực hiện các công việc sau:
– Tư vấn thủ tục giao đất, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
– TƯ VẤN THỦ TỤC HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT, THỦ TỤC TÁCH THỬA, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Tư vấn thủ tục hoàn công nhà ở, thủ tục hoàn công công trình xây dựng, thủ tục xin phép xây dựng nhà ở;
– Tư vấn thủ tục đăng bộ nhà đất, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất;
– Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất, thủ tục tặng cho nhà đất, tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất;
– Tư vấn các thủ tục pháp lý nhà đất khác: thủ tục sang tên nhà đất, thủ tục sửa chữa nhà, thủ tục sang nhượng đất, thủ tục làm sổ hồng, thủ tục bán nhà;
Khi sử dụng dịch vụ luật sư nhà đất của hãng luật chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng chuyên môn cũng như các kỹ năng giải quyết tình huống của đội ngũ. Tất cả các tranh chấp, giao dịch liên quan đều sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
Cần gặp LUẬT SƯ vui lòng liên hệ  để được tư vấn:
Công ty luật Hưng Nguyên
Số 14 N2 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 1900 636 396
Email: congtyluathungnguyen@gmail.com

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 1900 636 396 là tổng đài tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản của Công ty luật Hưng Nguyên. Tổng đài hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần tư vấn luật đất đai trên cả nước. Các luật sư tư vấn luật đất đai qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 636 396 của Công ty luật Hưng Nguyên là những luật sư giỏi, chuyên sâu về lĩnh vực đất đai, có nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn và giải đáp cho bạn một cách nhanh nhất, chính xác nhất các vấn đề của bạn về pháp luật mà bạn gặp phải trong lĩnh vực đất đai. Mọi thông tin, yêu cầu tư vấn qua điện thoại được bảo mật tuyệt đối.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO BẠN

Hiện nay trên thế giới, đối với các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và việc quản lý bất động sản thường do các tổ chức tư vấn, hỗ trợ đứng ra đảm bảo thực hiện và định hướng, tư vấn cho khách hàng. Sở dĩ có điều này là bởi giá trị của loại tài sản này rất lớn và khi gặp rủi ro, thiệt hại gây ra rất nặng nề cho những người liên quan. Công ty luật Hưng Nguyên phát triển tổng đài tư vấn pháp luật đất đai  chính là nhằm tạo ra một công cụ để giảm thiểu tối đa rủi ro trong lĩnh vực đất đai cho bạn.

coollogo_com-270101750

Đội ngũ luật sư tư vấn đất đai – nhà ở – bất động sản qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai:

Luật sư tư vấn đất đai – nhà đất – bất động sản của Công ty luật Hưng Nguyên qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai là những luật sư tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong tư vấn pháp lý và đảm bảo tính chính xác, hiệu quả tối đa cho người sử dụng dịch vụ.

Đội ngũ luật sư của dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật  đất đai của Công ty luật Hưng Nguyên luôn là những luật sư chuyên ngành, nắm kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực đất đai – nhà đất – bất động sản. Bởi vậy mọi câu hỏi, thắc mắc phức tạp, chuyên sâu sẽ được các luật sư đất đai của Công ty luật Hưng Nguyên giải đáp và trả lời một cách chính xác tuyệt đối, đảm bảo sự rõ ràng, hài lòng khi các bạn nhận được câu trả lời từ tổng đài tư vấn pháp luật đất đai.

Nội dung luật sư tư vấn pháp luật về đất đai qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 636 396:

 • Tư vấn cho khách hàng trong việc định đoạt quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở theo cách hợp lý nhất trong trường hợp có sự phân vân trong việc nên mua bán, tặng cho hay để lại thừa kế.
 • Tư vấn về nguồn gốc quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp có tranh chấp giữa những người thừa kế hoặc đồng sở hữu.
 • Tư vấn cho khách hàng khi phát sinh những mua bán, giao dịch liên quan quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở để đảm bảo tính an toàn trong giao dịch và quyền lợi cao nhất cho khách hàng.
 • Tư vấn pháp luật đất đai việc làm chứng cho việc lập di chúc về quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở.
 • Tư vấn và định hướng cho khách hàng trong việc lựa chọn bất động sản để đầu tư, để ở và thực hiện mọi giao dịch liên quan đến yêu cầu này.
 • Luật sư tư vấn về tranh chấp quyền sử dụng đất qua hòa giải tại UBND.
 • Luật sư tư vấn về tranh chấp quyền sử dụng đất thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân.
 • Luật sư tư vấn các thủ tục liên quan đến tách thửa đất, nhập thửa đất, giao dịch về chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Luật sư tư vấn về các loại hợp đồng và giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng,mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Luật sư tư vấn luật đất đai về việc thu hồi quyền sử dụng đất, trưng dụng quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.
 • Luật sư tư vấn luật đất đai về các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
 • Luật sư vấn pháp luật đất đai về kiểm tra các vấn đề trong hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai.
 • Luật sư tư vấn pháp luật đất đai về các thông tin trong các loại giấy tờ liên quan đến đất đai.

CƯỚC PHÍ TƯ VẤN QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Hiện nay, tổng đài tư vấn pháp luật đất đai online của  Công ty luật Hưng Nguyên cung cấp dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật đất đai thông qua sự kết nối vào số điện thoại: 1900 636 396. Đây là tổng đài tư vấn pháp luật đất đai hoạt động thường xuyên và liên tục của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai đến quý khách hàng. Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Hưng Nguyên có thu cước phí với biểu phí là3000 đồng/phút đối với cuộc gọi từ điện thoại cố định và 5000 đồng/phút đối với cuộc gọi đến từ điện thoại di động của các nhà mạng. Mức phí này so với mặt bằng chung của các tổng đài tư vấn pháp luật đất đai ở Việt Nam là mức phí trung bình và phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng trên thực tế.

Thời gian hoạt động của tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 636 396:

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến của Công ty luật Hưng Nguyên hoạt động từ 8h sáng đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và sáng thứ 7, luật sư, luật gia của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc mà bạn quan tâm.

Tuy nhiên nhiều trường hợp việc tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 636 396 có thể không đáp ứng được hết yêu cầu của khách hàng do sự việc có tính chất phức tạp hoặc cần phải kiểm tra kỹ các căn cứ pháp lý, trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý của tổng đài tư vấn pháp luật đất đai của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng gửi email tư vấn về địa chỉ email của Công ty luật Hưng Nguyêncongtyluathungnguyen@gmail.com để tiến hành xác nhận thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp khách hàng để tư vấn trực tiếp.

Bên cạnh đó, người dùng có thể tham khảo một số tình huống thực tế đã được luật sư tư vấn trên website, những quy định pháp luật, văn bản pháp luật cần thiết để áp dụng vào trường hợp của mình thông qua chuyên mục HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT NHÀ ĐẤT.

KHI NÀO THÌ CẦN ĐẾN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai là một trong những công cụ hữu hiệu để bạn giải quyết các thắc mắc về lĩnh vực đất đai một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. Đảm bảo sự kết nối thông suốt và liên tục để mọi nhu cầu tư vấn về đất đai có thể được giải quyết nhanh chóng, gọn gàng để bạn định hướng tốt nhất cho vấn đề của bản thân. Nói như vậy để thấy rằng việc cần đến tổng đài tư vấn pháp luật đất đai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn cần lưu số của tổng đài tư vấn pháp luật đất đai mà bạn tin tưởng để thực hiện cuộc gọi tư vấn khi sự việc xảy ra trên thực tế.

Như vậy, có rất nhiều các vấn đề có thể phát sinh trong trường hợp liên quan đến đất đai cần đến sự trợ giúp pháp lý của luật sư. Công ty luật Hưng Nguyên cung cấp dịch vụ tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 636 396 nhằm giúp khách hàng của mình có quyền lợi cao nhất trong các cuộc giao dịch và đảm bảo tính an toàn, giảm thiểu toàn bộ rủi ro trong các giao dịch nêu trên.