Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trong nước

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trong nước

1. Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư/ Bản đăng ký dự án đầu tư;

2. Quyết định phê duyệt Chủ trương và địa điểm đầu tư của UBND tỉnh;

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm (Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất); Bản cam kết tài chínhthực hiện dự án của chủ đầu tư.

4. Quyết định đầu tư của Chủ đầu tư (trường hợp là pháp nhân) do chủ tư tự lập và chịu trách nhiệm.

5. Thuyết minh dự án đầu tư (trường hợp dự án ko thuộc diện thẩm tra); dự án thuộc diện thẩm tra phải làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư,

6. Bản sao Giấy phép kinh doanh (trường hợp là pháp nhân);

7. CMT công chứng của người đại diện theo pháp luật;

8. Các giấy tờ khác liên quan đến địa điểm, khu đất (nếu có).

 Tất cả đầu mục tài liệu trên đóng thành quyển, ghi rõ, Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Số lượng hồ sơ 06 bộ, trong đó 03 bộ dấu đỏ.

Công ty luật Hưng Nguyên – Công ty luật tại Hà  Nội

Dịch vụ luật tại Hà Nội tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng

Bộ, ngành chủ quản Ngân hàng Nhà nước

Địa chỉ : 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số điện thoại : (84-43) 934.3327

Trang web : http://www.sbv.gov.vn

Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 16/2012/TT-NHNN);

– Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

Trình tự, thủ tục Cơ quan cấp phép: Ngân hang Nhà nước ( Vụ quản lý ngoại hối)

Thời hạn xử lý hồ sơ: 30 ngày

Điều kiện khác:

1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

– Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

– Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

– Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

– Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

3. Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Lệ phí
Thời hạn hiệu lực
Văn bản pháp luật Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Thông tư 16/2012/TT-NHNN

Thủ tục kinh doanh vàng miếng, giấy phép kinh doanh, công ty luật, luật sư tư vấn, tư vấn luật, luật doanh nghiệp,

Luật sư Hà Nội tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Bộ, ngành chủ quản Bộ Y tếĐịa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà NộiSố điện thoại: (84-4) 62732273

Trang web: www.moh.gov.vn

Thành phần hồ sơ – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Bộ Y tế quy định;- Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh;- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;

– Đối với đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế cho doanh nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế, ngoài các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c còn phải có bản sao hợp pháp hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý

Trình tự, thủ tục – Nộp hồ sơ tại Sở Y tế- Thời hạn xử lý hồ sơ: 30 ngày
Lệ phí
Thời hạn hiệu lực 5 năm
Văn bản pháp luật Luật Dược

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP

Thông tư số 43/2010/TT-BYT

Công ty luật Hà Nội, dịch vụ luật sư, dịch vụ tư vấn luật, luật sư tư vấn, giấy phép kinh doanh, luật dược, kinh doanh thuốc,

Kinh doanh rượu

Câu hỏi: Hộ gia đình chúng tôi chuyên sản xuất rượu, nay chúng tôi muốn thành lập công ty và chuyên sản xuất, kinh doanh rượu. Quý báo cho tôi hỏi tôi phải làm các thủ tục gì để được kinh doanh bán buôn rượu theo quy định pháp luật?
Trả lời

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2008/ NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu:
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu bao gồm: Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu; Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị do Bộ Công Thương quy định; Có kho dự trữ hàng, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ; Có hệ thống phân phối.
Vì vậy công ty anh cần đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu. Mặt khác theo quy định tại thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP thì: Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu từ 02 tỉnh trở lên gửi hồ sơ về Bộ Công Thương; Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
c) Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu);
d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;
Về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.