Phần mềm quản lý công văn

0
Có 3,255 lượt xem

 Mô tả:

  1. Phần mềm dành cho nhiều đối tượng người dùng trong một đơn vị. Mỗi người dùng có quyền tạo ra công văn điện tử (Bao gồm công văn đi – Công văn đến) cho riêng mình.
  2. Công văn điện tử được lưu trữ bao gồm thông tin về công văn như: nội dung, ký hiệu, số hiệu, … và một bản Scan từ công văn gốc.
  3. Công văn sau khi được tạo sẽ tự động chuyển qua người dùng có thâm quyền duyệt công văn.

Công văn sau khi được duyệt sẽ chuyển sang phòng ban và người dùng được nhận

3. Chuyển công văn

4. Duyệt công Văn

5. Xem công Văn

Một số hình ảnh mô tả chức năng chương trình:

Giao diện chính

 

2. Nhập công văn