Những người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản

0
Có 23 lượt xem

Xin cho tôi hỏi những người nào không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, những người sau đây không có tên trong di chúc vẫn được hưởng di sản, cụ thể:

1. Vợ, chồng:

 • Mặc dù không được ghi tên trong di chúc, vợ hoặc chồng của người lập di chúc vẫn được hưởng một phần di sản, cụ thể là:
  • 1/2 phần di sản nếu vợ hoặc chồng không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng ít hơn giá trị 1/2 phần di sản.
  • 1/3 phần di sản nếu vợ hoặc chồng có tài sản riêng từ 1/2 đến giá trị bằng 2 phần di sản.
  • 1/4 phần di sản nếu vợ hoặc chồng có tài sản riêng từ 2 đến giá trị bằng 3 phần di sản.
  • Không được hưởng di sản nếu vợ hoặc chồng có tài sản riêng từ 3 phần di sản trở lên.

2. Con chưa thành niên:

 • Con chưa thành niên của người lập di chúc, dù không được ghi tên trong di chúc, vẫn được hưởng 2/3 phần di sản theo pháp luật quy định.
 • Con chưa thành niên là con đẻ, con nuôi, con do người chết nhận nuôi dưỡng nhưng chưa được nhận con nuôi theo pháp luật.

3. Con thành niên nhưng không có khả năng lao động:

 • Con thành niên nhưng không có khả năng lao động của người lập di chúc, dù không được ghi tên trong di chúc, vẫn được hưởng 2/3 phần di sản theo pháp luật quy định.
 • Con thành niên nhưng không có khả năng lao động là con đẻ, con nuôi, con do người chết nhận nuôi dưỡng nhưng chưa được nhận con nuôi theo pháp luật.

Lưu ý:

 • Những người được hưởng di sản theo pháp luật, dù không được ghi tên trong di chúc, vẫn có quyền từ chối nhận di sản.
 • Nếu người lập di chúc đã có di chúc cho con nuôi, thì con nuôi đó không được hưởng phần di sản theo pháp luật quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về quyền thừa kế theo pháp luật tại:

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
 • Website của các tổ chức hành nghề luật sư.

Một số lưu ý khi thừa kế theo pháp luật:

 • Các thừa kế nhân cần thống nhất được về việc chia di sản trước khi tiến hành thủ tục khai nhận thừa kế.
 • Nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo việc thừa kế được thực hiện đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các thừa kế nhân.
 • Cần thực hiện đúng các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thừa kế để tránh những tranh chấp sau này.