Menu Close

Luật sư tư vấn về hoạt động cho vay cầm đồ

Luật sư của công ty luật Hưng Nguyên

Câu hỏi: Đề nghị tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh cho vay cầm đồ vì đây là một lĩnh vực nhạy cảm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực trong xã hội.

Trả lời: 

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là một trong các loại nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Vì vậy, để quản lý hoạt động của loại hình kinh doanh này, ngày 03/9/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Bộ Công an có Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định trên.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, trong những năm qua, Công an các địa phương đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh cầm đồ chứa chấp tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có, cầm cố tài sản cho vay tiền với lãi xuất cao, một số cơ sở hoạt động không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện… ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, ngày 13/2/2012, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 378 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Công an các địa phương đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát 27.050 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ; qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 2.873 lượt cơ sở vi phạm. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

– Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với Ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

– Đề nghị Bộ Công thương ban hành văn bản thay thế Thông tư số 13/1999/TT-BTM, ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM, ngày 04/01/2007 của Bộ Thương mại.

 Văn phòng luật sư Hưng Nguyên tại Hà Nội

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *