Luật sư phải được đào tạo, phải có trình độ, chứ không phải nghề tay trái

0
Có 1,863 lượt xem

Đối với dự án Luật Luật sư lần này, quan điểm của UBTVQH thể hiện rất rõ sự tôn trọng nghề luật sư: Luật sư phải được đào tạo, phải có trình độ thì mới có thể làm được, chứ không phải là nghề tay trái.

Nếu cho phép viên chức giảng dạy môn luật làm thêm nghề luật sư có nghĩa là nghề tay trái thì không còn sự tôn trọng của xã hội. Cho nên tôi thấy lý lẽ của UBTVQH không cho đối tượng viên chức là giáo viên giảng dạy luật ở các trường được tham gia làm luật sư là rất rõ. Quan điểm này thể hiện đòi hỏi: nghề luật sư phải có tính chuyên sâu, phải học thì mới làm được, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Tại Điều 14, quy định về tập sự hành nghề luật sư, tôi cơ bản tán thành thể hiện trong dự thảo Luật, nhưng băn khoăn ở Điểm 3, quy định người tập sự hành nghề luật sư có nhiệm vụ giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc và có hoạt động nghề nghiệp khác được tư vấn pháp luật đại diện tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý. Tôi cho rằng, Luật sư phải hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư đã quy định tại khoản này.

Khoản 4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể việc tập sự hành nghề luật sư, tôi thấy cũng tương đối chặt chẽ nhưng chưa đủ. Bởi lẽ, sự linh hoạt trong thực hiện luật ở nước ta rất cao. Chúng ta đưa ra một chính sách tốt đẹp như trợ cấp thất nghiệp cho người mất việc làm nhưng thực tế cho thấy sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện đã bị lợi dụng, người sử dụng lao động xác nhận cho người lao động mất việc để hưởng trợ cấp, song thực tế người lao động này vẫn đi làm. Cho nên, để tránh tình trạng vận dụng linh hoạt luật, tôi cho rằng, sự phân công của luật sư hướng dẫn đối với người tập sự hành nghề luật sư phải được quy định bằng văn bản. Và nên bổ sung vào dự thảo Luật quy định luật sư hướng dẫn giám sát, chịu trách nhiệm, phân công công việc đối với người tập sự hành nghề luật sư bằng văn bản.

Công ty Luật Hưng Nguyên