Luật sư hình sự hỗ trợ làm thủ tục tại công an, viện kiểm sát và toà án

0
Có 38 lượt xem

Luật sư hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ trong các vụ án hình sự. Họ có thể hỗ trợ thân chủ thực hiện nhiều thủ tục tại cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án, bao gồm:

Tại cơ quan công an:

 • Tham gia cùng thân chủ khi họ bị triệu tập, mời làm việc hoặc tạm giữ, tạm giam. Luật sư sẽ giúp hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra một cách hợp pháp và hiệu quả.
 • Yêu cầu cơ quan công an cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ án. Luật sư có quyền yêu cầu cơ quan công an cung cấp cho các tài liệu liên quan đến vụ án để có thể hiểu rõ  và có cơ hội để bảo vệ bản thân.
 • Nộp hồ sơ xin tại ngoại (trong trường hợp bị tạm giữ, tạm giam). Luật sư sẽ giúp soạn thảo hồ sơ xin tại ngoại và trình bày các lý do, chứng cứ để chứng minh có đủ điều kiện được tại ngoại.
 • Khiếu nại các quyết định, hành vi của cơ quan công an nếu cho rằng các quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật.

Tại viện kiểm sát:

 • Tham gia cùng khi họ bị triệu tập, mời làm việc. Luật sư sẽ giúp hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi của viện kiểm sát một cách hợp pháp và hiệu quả.
 • Yêu cầu viện kiểm sát cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ án. Luật sư có quyền yêu cầu viện kiểm sát cung cấp cho các tài liệu liên quan đến vụ án để có thể hiểu rõ và có cơ hội để bảo vệ bản thân.
 • Nộp ý kiến, kiến nghị về vụ án. Luật sư có quyền nêu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến vụ án để giúp viện kiểm sát xem xét một cách khách quan và toàn diện.

Tại tòa án:

 • Tham gia cùng trong các phiên tòa xét xử. Luật sư sẽ giúp hiểu rõ quy trình tố tụng tại tòa án, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong suốt quá trình xét xử.
 • Thẩm vấn nhân chứng, bị cáo. Luật sư có quyền thẩm vấn nhân chứng, bị cáo để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.
 • Trình bày ý kiến luận tội, bào chữa cho. Luật sư sẽ trình bày các lập luận, chứng cứ để chứng minh hoặc tội nhẹ, đồng thời đề nghị tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho.
 • Khiếu nại bản án, quyết định của tòa án nếu cho rằng bản án, quyết định đó vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, luật sư hình sự còn có thể hỗ trợ thực hiện nhiều công việc khác như:

 • Thu thập chứng cứ để chứng minh.
 • Liên hệ với các nhân chứng để họ cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án.
 • Tìm kiếm các chuyên gia để tham gia giám định các vật chứng trong vụ án.
 • Giúp đỡ giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại do vụ án gây ra.

Sử dụng dịch vụ luật sư hình sự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình một cách tốt nhất trong các vụ án hình sự. Luật sư sẽ giúp hiểu rõ  các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục một cách hợp pháp và hiệu quả.

Bạn đang cần hỗ trợ luật sư hình sự?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ luật sư