Menu Close

Luật sư hà nội giới thiệu Mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú

TỜ KHAI CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ

 

(Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú)

 

 

 

Ảnh

 

photo in

 

3×4 cm

 

(1)

 

1.Họ và tên (chữ in hoa)

Họ và tên khác (nếu có):………………………………………………………………….

2.Sinh ngày …….tháng……năm…………3. Giới tính:      Nam        Nữ  

4.Nơi sinh…………………………………………………………………………………….

5.Quốc tịch gốc:……………………………. Quốc tịch hiện nay:……………………..

6.Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………..

7.Nơi làm việc: Tên cơ quan/ tổ chức…………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………..

8.Nơi thường chú:…………………………………………………………………………..

Số nhà……………… đường/ phố/ thôn…………………………………………………..

Phường/ xã………………………………………….. quận/ huyện ………………………

Thành phố/ tỉnh …………………………………… Điện thoại :…………………………

9.Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: …………………………………..

Cơ quan cấp:……………………….. Có giá trị đến ngày … tháng … năm ………….

10.Giấy chứng nhận thường trú/ Thẻ thường trú số:…………………………………..

Cơ quan cấp:……………………………………. ngày cấp………………………………

11.Quan hệ gia đình

 

Quan hệ

 

Họ tên

 

Ngày sinh

 

Quốc tịch

 

Nghề nghiệp

 

Chỗ ở hiện nay

 

Cha           
Mẹ           
Vợ/ chồng           
Con           
Anh, chị, em ruột           

12.Đề nghị :

– Đổi thẻ thường trú:         (2)

– Cấp lại thẻ thường trú – lý do:     bị mất      bị hỏng    lý do khác(ghi thể):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật

 

Xác nhận của UBND phường, xã

nơi người nước ngoài thường trú (3)

 

……..ngày……..tháng………năm………..

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

 

  …………………………………………………………………………………………………

Ghi chú

(1)       Dán ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu; sau khi dán đóng dấu giáp lai của UBND phường, xã và kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.

(2)       Theo quy định của pháp luật: cứ 3 năm 1 lần người nước thường trú đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh  trình diện và làm thủ tục cấp đổi thẻ thường trú.

(3)       Chủ tịch UBND phường, xã ký tên, đõng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh. Nếu không đồng ý với điểm nào từ mục 6 đến mục 11 trong tờ khai này, thì ghi rõ lý do.

Luật sư hà nội, công ty luật hà nội, luật sư tại hà nội, công ty luật tại hà nội

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *