Danh bạ các cơ quan phòng ban Bộ tư pháp

0
Có 2,973 lượt xem
Cơ quan Bộ Tư pháp
Địa chỉ:      60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.62739321
Fax:      04.62739359
Thư điện tử:       botuphap@moj.gov.vn
Website:      http://www.moj.gov.vn
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, PHÒNG BAN VÀ CÁN BỘ:
Trang trong tổng số 1 trang
Lãnh đạo Bộ
Văn phòng
Điện thoại: 04.62739321
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  vpb@moj.gov.vn
Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Điện thoại: 04.62739386
Fax:  04.62739400
Thư điện tử:  plc@moj.gov.vn
Vụ Pháp luật hình sự – hành chính
Điện thoại: 04.62739405
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  plhshc@moj.gov.vn
Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế
Điện thoại: 04.62739425
Fax:  04.62739440
Thư điện tử:  pldskt@moj.gov.vn
Vụ Pháp luật Quốc tế
Điện thoại: 04.62739450
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  plqt@moj.gov.vn
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Điện thoại: 04.62739465
Fax:  04.62739480
Thư điện tử:  pbgdpl@moj.gov.vn
Vụ Tổ chức cán bộ
Điện thoại: 04.62739365
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  tccb@moj.gov.vn
Vụ Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 04.62739525
Fax:  04.62739540
Thư điện tử:  htqt@moj.gov.vn
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Điện thoại: 04.62739547
Fax:  04.62739560
Thư điện tử:  khtc@moj.gov.vn
Vụ Thi đua – Khen thưởng
Điện thoại: 04.62739565
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  thiduakhenthuong@moj.gov.vn
Thanh tra
Điện thoại: 04.62739590
Fax:  04.62739590
Thư điện tử:  thanhtra@moj.gov.vn
Tổng cục Thi hành án dân sự
Điện thoại: 04.62739595
Fax:  04.62739630
Thư điện tử:  tha@moj.gov.vn
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Điện thoại: 04.62739655
Fax:  04.62739670
Thư điện tử:  ktvb@moj.gov.vn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Thư điện tử:  kstthc@moj.gov.vn
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Điện thoại: 04.62739485
Fax:  04.62739359
Thư điện tử:  hctp@moj.gov.vn
Cục Con nuôi
Điện thoại: 04.62739695
Fax:  04.62739710
Thư điện tử:  cnqt@moj.gov.vn
Cục Trợ giúp pháp lý
Điện thoại: 04.62739635
Fax:  04.62739650
Thư điện tử:  ctgpl@moj.gov.vn
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Điện thoại: 04.62739675
Fax:  04.62739690
Thư điện tử:  dangky@moj.gov.vn
Cục Bồi thường nhà nước
Điện thoại: 04.62739765
Fax:  04.62739764
Thư điện tử:  btnn@moj.gov.vn
Cục Bổ trợ tư pháp
Thư điện tử:  bttp@moj.gov.vn
Cục Công nghệ thông tin
Điện thoại: 04.62739715
Fax:  04.62739730
Thư điện tử:  cntt@moj.gov.vn
Cục Công tác phía Nam
Điện thoại: 08.38224543
Fax:  08.38299277
Thư điện tử:  vtcqdd@moj.gov.vn
Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia
Điện thoại: 04.62739492
Fax:  04.62739495
Thư điện tử:  ttlltp@moj.gov.vn
Viện Khoa học pháp lý
Fax:  04.35739011
Thư điện tử:  khpl@moj.gov.vn
Học viện Tư pháp
Điện thoại: 04.37566129 – 107
Thư điện tử:  vthvtp@moj.gov.vn
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Điện thoại: 04.62739736
Thư điện tử:  tcdcpl@moj.gov.vn
Báo Pháp luật Việt Nam
Điện thoại: 04.37245180
Fax:  04.37245181
Thư điện tử:  plvn@moj.gov.vn
Nhà Xuất bản Tư pháp
Điện thoại: 04.37676746
Thư điện tử:  nxbtp@moj.gov.vn
Đại học Luật Hà Nội
Điện thoại: 04. 38352630
Thư điện tử:  daihocluat@moj.gov.vn
Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0500.3977389
Fax:  0500.3977379
Thư điện tử:  tclbmt@moj.gov.vn
Trung cấp Luật Thái Nguyên
Thư điện tử:  tcltn@moj.gov.vn
Trung cấp Luật Vị Thanh
Điện thoại: 0711.3870188
Fax:  0711.3878488
Thư điện tử:  tclvt@moj.gov.vn
Trung cấp Luật Đồng Hới
Điện thoại: 052.3.822009
Fax:  052.3.822252
Thư điện tử:  tcldh@moj.gov.vn

Từ khóa: luật sư tại hà nội, công ty luật tại hà nội, văn phòng luật sư tại hà nội