Công ty luật tại Hà Nội: Thuế tiêu thụ đặc biệt

0
Có 3,712 lượt xem

Công ty luật tại Hà Nội – Luật sư tư vấn về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Công ty tôi vừa được đối tác nước ngoài tặng một ôtô. Chúng tôi phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

(Công ty QT, quận 1, TP.HCM)

Luật sư  trả lời: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này, bao gồm cả các khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Giá tính thuế được tính bằng đồng Việt Nam. (K 6 Đ 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt)

Văn phòng luật sư hà nội, dịch vụ tư vấn luật