Menu Close

Công ty luật hà nội tư vấn Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe

Công ty luật hà nội tư vấn Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe

1. Cấp lại giấy phép lái xe (đã hết hạn từ 6 tháng trở lên).

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày dự sát hạch lý thuyết và thực hành.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Hồ sơ gốc (biên bản chấm thi, Chứng chỉ nghề)

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

– 04 ảnh 3×4 cm kiểu chứng minh nhân dân

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí sát hạch lý thuyết:

– Mức phí: 70.000 đồng/giấy phép

– Lệ phí sát hạch thực hành:

– Mức lệ phí: 280.00 đồng/giấy phép

– Lệ phí cấp GPLX:

– Mức lệ phí: 30.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

2. Cấp lại Giấy phép lái xe đã hết hạn từ 1 tháng trở lên nhưng chưa quá 6 tháng

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày dự sát hạch lý thuyết.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Hồ sơ gốc (biên bản chấm thi, Chứng chỉ nghề);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ (không quá 6 tháng, bản chính).

– 02 ảnh màu 3x 4 cm kiểu chứng minh nhân dân

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí sát hạch lý thuyết

– Mức lệ phí: 70.000 đồng

– Lệ phí cấp GPLX:

– Mức lệ phí: 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

3. Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu, bản chính);

+ Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc…) của cấp có thẩm quyền (bản chính);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng (bản chính);

+ Giấy giới thiệu của cơ quan cấp Giấy phép lái xe của ngành Công an (bản chính);

+ 03 ảnh màu cỡ 3×4 kiểu chứng minh nhân dân;

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình sổ hộ chiếu hoặc CMND để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí đổi Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí : 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe  (Phụ lục 29)

4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu, bản chính );

+ Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký (bản chính);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Giấy phép lái xe còn giá trị sử dụng (bản chính);

+ Giấy giới thiệu của Cục quản lý xe máy hoặc chủ nhiệm ngành xe máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương (bản chính);

+ 03 ảnh màu cỡ 3×4 kiểu giấy chứng minh nhân dân;

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình CMND hoặc sổ hộ khẩu để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí:

– Lệ phí đổi Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí : 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe  (Phụ lục 29)

5. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (GPLX) (theo mẫu, bản chính);

+ Hồ sơ gốc (Biên bản chấm thi, chứng chỉ nghề);

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Bản photo Giấy phép lái xe sắp hết hạn;

+ 03 ảnh màu cỡ 3×4;

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí đổi Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí : 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe  (Phụ lục 29)

6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe đường bộ (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 29) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương;

+ Bản sao Giấy phép lái xe  nước ngoài;

+ Bản dịch Giấy phép lái xe  được bảo chứng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam mà người dịch làm việc, và đóng dấu giáp lai với bản photocopy GPLX;

+ Bản sao hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân, chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp. Đối tượng thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được hưởng ưu đãi miễn trừ phải có thêm giấy giới thiệu của Bộ ngoại giao;

+ 03 ảnh màu cỡ 3x4cm kiểu chứng minh nhân dân;

Khi nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân ( chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp) và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ ( 01 bộ lưu trữ tại cơ quan quản lý giấy phép lái xe; 01 bộ giao cho người lái xe tự bảo quản )

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí:

– Lệ phí đổi Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí : 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe đường bộ (đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30; đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 29)

7. Cấp lại giấy phép lái xe bị hỏng

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe (theo mẫu, bản chính);

+ Hồ sơ gốc gồm: Biên bản chấm thi; chứng chỉ nghề;

+ Giấy phép lái xe bị hỏng;

+ 03 ảnh màu cỡ 3 x 4;

(Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ chiếu để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí đổi Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí : 30.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn xin cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 03)

8. Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 2: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “Thu phí” của Sở giao thông vận tải. Sau khi nộp phí, lệ phí người nộp hồ sơ nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

– Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đề nghị di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (theo mẫu, bản chính);

+ Hồ sơ gốc gồm: Biên bản chấm thi, chứng chỉ nghề;

+ Giấy phép lái xe còn hạn (bản chính),

+ 01 ảnh màu cỡ 3 x 4;

(Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ chiếu và Giấy phép lái xe để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí di chuyển Giấy phép lái xe

– Mức lệ phí: 10.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Tờ khai đề nghị di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phụ lục 09)

9. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất nhưng GPLX còn thời hạn sử dụng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

            Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ người nộp hồ sơ nhận giấy giới thiệu ra các trung tâm đào tạo lái xe để dự sát hạch lý thuyết.

            Bước 3: Nộp hồ sơ, lệ phí và dự sát hạch tại cơ sở đào tạo lái xe.

Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại các cơ sở đào tạo. Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Hồ sơ lái xe gốc (biên bản chấm thi, Chứng chỉ nghề);

– Đơn xác nhận mất giấy phép lái xe có chứng nhận của Công an cấp xã (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: sau 02 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí sát hạch lý thuyết:

– Mức phí: 70.000 đ/giấy phép

– Lệ phí cấp giấy phép lái xe:

– Mức phí: 30.000 đ/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

1. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất do thiên tai, hỏa hoạn

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

            Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “thu phí” sau đó nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. Nếu nhận thay thì phải có giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe (theo mẫu, bản chính);

– Hồ sơ gốc gồm (biên bản chấm thi, Chứng chỉ nghề, đơn xin học GPLX);

– Đơn xác nhận mất do hoả hoạn hoặc thiên tai, lũ lụt có chứng nhận của chính quyền địa phương (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Hai tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe

– Mức phí: 30.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn xin cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 03)

12. Cấp lại giấy phép lái xe bị cướp, trấn lột, mất trộm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

            Bước 2: Sau khi kiểm tra hồ sơ người nộp hồ sơ nộp lệ phí tại bộ phận “thu phí” sau đó nhận giấy hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. Nếu nhận thay thì phải có giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe (theo mẫu, bản chính);

– Biên bản hiện trường có xác nhận rõ vụ việc nơi xảy ra vụ cướp, trấn lột hoặc mất trộm của cơ quan công an có thẩm quyền (bản chính);

– Hồ sơ gốc gồm (biên bản chấm thi, Chứng chỉ nghề, đơn xin học GPLX);

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Hai tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe

– Mức phí: 30.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn xin cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 03)

13. Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho tổ chức, công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

            Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình Giám đốc sở quyết định.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị xây dựng trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

– Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh đối với trường hợp xây mới; văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái;

– Văn bản đề nghị thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể của trung tâm sát hạch lái xe kèm theo hồ sơ gồm: dự án đầu tư xây dựng, bản vẽ bôốtrí mặt bằng tổng thể, giấy  phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

– Văn bản của Trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

– Biên bản kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe giữa Sở GTVT và đơn vị có trung tâm sát hạch (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị kiểm tra của Trung tâm sát hạch.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gíấy chứng nhận

8. Lệ phí (nếu có):

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

14. Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân và chuyển cho cán phòng chuyên môn giải quyết.

            Bước 2: Căn cứ quá trình tập huấn của giáo viên. Trưởng phòng QLPT&NL đề nghị Giám đốc Sở quyết định tổ chức kỳ kiểm tra, thành lập Hội đồng kiểm tra, Tổ coi thi, chấm thi lớp tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe.

Bước 3: Căn cứ kết quả chấm thi của tổ chấm thi, Hội đồng đề nghị Giám đốc sở quyết định cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô cho các giáo viên đạt yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông và vận tải Hà Tĩnh.

(Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Bộ hồ sơ giáo viên (Giấy phép lái xe theo quy định, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khoẻ, Giấy CMND, hợp đồng lao động với nhà trường và các giấy tờ khác liên quan) ( bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

– Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của Giám đốc sở để cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô cho các giáo viên đạt yêu cầu (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8. Lệ phí (nếu có):

– Lệ phí Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành

– Mức lệ phí : 30.000 đồng/giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Công ty luật Hưng Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *