Công ty luật có những quyền gì?

0
Có 2,104 lượt xem

Khách hàng: Công ty luật có những quyền gì?

Luật sư Văn phòng luật sư Hưng Nguyên:

– Thực hiện nhiệm vụ pháp lý

– Nhận thù lao từ khách hàng

– Thuê luật sư Việt Namluật sư nước ngoài

– Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cho nhà nước, tham gia giải quyết các vụ việc cá nhân, cơ quan tổ chức khi được yêu cầu

– Hợp tác với tổ chức hành nghề luật ở nước ngoài

– Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước

– Mở chi nhánh ở nước ngoài

– Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi và bổ sung năm 2012.

Công ty luật Hưng Nguyên