Menu Close

Công ty luật có mở chi nhánh ở nước ngoài được không?

Khách hàng Công ty luật có mở chi nhánh ở nước ngoài được không?

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hưng Nguyên trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 của Luật Luật sư sửa đổi bổ sung, năm 2012 thì tổ chức hành nghề luật sư được đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư Pháp, cơ quan thuế, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động.

– Trường hợp chấm dứt hoạt động của cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư Pháp, cơ quan thuế, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *