Cấp mã số định danh cho công dân

0
Có 2,491 lượt xem

Bộ Tư pháp vừa hoàn thành dự thảo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

Hiện dự thảo đề án này đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng. Mục tiêu đề án này là phục vụ việc xây dựng luật Hộ tịch, hướng tới lập và cấp số định danh công dân cho mỗi công dân; cải tiến sổ đăng ký hộ tịch từ nhiều sổ như hiện nay thành một sổ – Sổ bộ hộ tịch; lập Sổ hộ tịch cá nhân và cấp cho công dân Việt Nam khi đăng ký khai sinh…

Số định danh cá nhân cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh và gắn với họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời; dùng để xác định dữ liệu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Theo dự thảo đề án, việc cấp mã số định danh công dân sẽ được triển khai từ tháng 6.2013 – 5.2014.

Thái Sơn(TNO)

Luật sư  tư vấn , Công ty luật Hà Nội , Văn phòng luật sư Hà Nội , Dịch vụ tư vấn luât