Cá cược bóng đá, chơi cờ bạc online, tổ chức cá cược bóng đá online bị xử lý thế nào?

0
Có 50 lượt xem

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá cược bóng đá, chơi cờ bạc online, tổ chức cá cược bóng đá online đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi.

1. Cá cược bóng đá:

a) Hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

 • Cá cược bóng đá dưới mọi hình thức đều được quy định là tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 • Mức phạt đối với tội đánh bạc tùy thuộc vào số tiền và giá trị của tang vật thu giữ, cụ thể:
  • Từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 10 năm: Đối với hành vi cá cược bóng đá với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.
  • Từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 12 năm: Đối với hành vi cá cược bóng đá với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
  • Từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 15 năm: Đối với hành vi cá cược bóng đá với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.
  • Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 20 năm: Đối với hành vi cá cược bóng đá với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng.
  • Trên 3 tỷ đồng hoặc chung thân: Đối với hành vi cá cược bóng đá với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 3 tỷ đồng trở lên.

b) Hành vi vi phạm hành chính:

 • Ngoài ra, hành vi cá cược bóng đá còn có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
 • Mức phạt tiền đối với hành vi cá cược bóng đá là từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

2. Chơi cờ bạc online:

a) Hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

 • Chơi cờ bạc online dưới mọi hình thức đều được quy định là tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 • Mức phạt đối với tội đánh bạc tùy thuộc vào số tiền và giá trị của tang vật thu giữ, áp dụng tương tự như trường hợp cá cược bóng đá.

b) Hành vi vi phạm hành chính:

 • Ngoài ra, hành vi chơi cờ bạc online còn có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
 • Mức phạt tiền đối với hành vi chơi cờ bạc online là từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

3. Tổ chức cá cược bóng đá online:

a) Hành vi vi phạm pháp luật hình sự:

 • Hành vi tổ chức cá cược bóng đá online được quy định là tội tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 • Mức phạt đối với tội tổ chức đánh bạc tùy thuộc vào số tiền và giá trị của tang vật thu giữ, cụ thể:
  • Từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Đối với hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.
  • Từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Đối với hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hoặc giá trị của tang vật thu giữ từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.