Thủ tục mở công ty hoặc đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu

0
Có 4,107 lượt xem

Khách hàng: Kính gửi Công ty luật Hưng Nguyên, tôi muốn mở công ty phân phối hàng hoá nhập khẩu. Cho tôi hỏi thủ tục bao gồm những giấy tờ gì và vốn đầu tư. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Trước tiên để mở một công ty bạn phải cân nhắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh của mình, bên cạnh đó, các điều cơ bản bạn cần quan tâm giải quyết:

1. Chọn người cùng góp vốn với mình (trừ khi doanh nghiệp bạn mở thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chính bạn làm chủ sở hữu).

2. Chọn tên công ty, địa điểm đặt trụ sở chính, chọn ngành nghề kinh doanh (có ngành nghề nhập khẩu/xuất khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh).

3. Vốn công ty: nếu ngành nghề bạn định chọn không thuộc lĩnh vực phải có vốn pháp định (nhà nước yêu cầu phải có mức vốn tối thiểu được ký quỹ tại ngân hàng hoặc nằm trong tài khoản của các thành viên góp vốn được ngân hàng xác nhận)  thì bạn có quyền đăng ký mức vốn điều lệ bao nhiêu tùy ý chí và kế hoạch kinh doanh của chính bạn

4. Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tùy loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký có thể khác nhau.

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định theo quy định của pháp luật hiện hành:

STT Ngành nghề Vốn pháp định Quy định Ghi Chú
01 Kinh doanh bất động sản 6 tỷ đồng Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Được rút tiền sau khi có Giấy phép
02 Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ đồng Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
03 Dịch vụ bảo vệ (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) 2 tỷ đồng NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
04 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ đồng Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
05 Sản xuất phim 1 tỷ đồng Điểm a khoản 2 Điều 14 Luật Điện ảnh được sửa đổi, bổ sung năm 2009 Được rút tiền sau khi có Giấy phép
06 Dịch vụ lữ hành quốc tế 250 triệu Khoản 2 Điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP. Đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
07 Dịch vụ Giới thiệu việc làm 300 triệu Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005. Đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
08 Ngân hàng thương mại cổ phần 1000 tỷ đồng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
09 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
10 Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 1000 tỷ Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
11 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
12 Công ty tài chính 300 tỷ đồng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
13 Công ty cho thuê tài chính 100 tỷ đồng Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 10/2011/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
14 Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế 100 tỷ đồng Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
15 Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa 30 tỷ đồng Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
16 Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:
Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế
30 tỷ đồng Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa
10 tỷ đồng Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
17  Vận chuyển hàng không quốc tế:
Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay
700 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Vận chuyển hàng không quốc tế:Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay 1000 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
Vận chuyển hàng không quốc tế:Khai thác trên 30 tàu bay 1300 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
18 Vận chuyển hàng không nội địa:Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay 300 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
19 Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay 600 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
20 Vận chuyển hàng không nội địa:Khai thác trên 30 tàu bay 700 tỷ đồng Khoản 1 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
21 Kinh doanh hàng không chung 100 tỷ đồng Khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2013/NĐ-CP Ký quỹ suốt quá trình hoạt động
22 Dịch vụ cho thuê lại lao động 2 tỷ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/05/2013 Ký quỹ suốt quá trình hoạt động